آخرین اخبار

HOT NEWS

خدمات شرکت

خدمات ما

برخي از خدمات اين شركت :

خدمات سلامت ، ايمني و محيط زيست (HSE):

 1. مطالعه ارزيابي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي HSE
 2. بررسي و استقرار سيستمهاي مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست HSE بر اساس استانداردهاي , OHSAS 18001 IOS 14001 , HSE-MS
 3. بررسي و توسعه فرهنگ HSE از طريق آموزشهاي مستقيم و غيرمستقيم
 4. طراحي و تدوين HSE Plan در حوزه هاي عملياتي و مجموعه پيمانكاران
 5. طراحي سيستم هاي پايش و اندازه گيري عملكرد HSE

 

خدمات بهداشت حرفه اي:

 1. شناسايي، نمونه برداري و ارزشيابي آلاينده هاي محيط كار به كمك پيشرفته ترين لوازم و تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بهداشت حرفه اي
 2. عوامل فيزيكي: سروصدا، روشنايي، ميدانهاي مغناطيسي، پرتوها، استرسهاي حرراتي و ...
 3. عوامل شيميايي: گرد وغبارها، فيوم هاي فلزي، گازها و بخارات و ...
 4. عوامل ارگونوميكي: انتروپومتري و آناليز و ارزيابي پوسچر (وضعيت بدن هنگام كار)، طراحي ارگونوميك محل كار، تدوين دستورالعملهاي صحيح جهت انجام كار به نحوي كه سلامت فرد تامين شود، بررسي وضعيت نوبتكاران و نقش آن در ايجاد خطاهاي انساني منجر به حوادث و بيماريها ...
 5. عوامل بيولوژيكي: شامل عوامل بيماريزا ارزيابي و ارزشيابي آنها به همراه ارائه روشهاي پيشگيرانه و ارائه مشاوره هاي كنترلي و درماني
 6. ارائه هر گونه مشاوره در زمينه كنترل آلاينده هاي محيط كار
 7. شناسايي و ارزيابي ريسك هاي بهداشتي
 8. ارائه مشاوره روانشناسي صنعتي در محل كار
 9. تشكيل كلاسهاي آموزشي بهداشت حرفه اي، تدوين استاندارد ها و متون آموزشي
 10. تامين نيرو و راهبري مراكز بهداشت كار در كارخانجات و صنايع
 11. مشاوره كارشناسي جهت انجام معاينات پزشكي كاركنان در مراكز معتبر و هماهنگيهاي لازم جهت انعقاد قرارداد ها و اعزام كاركنان

خدمات ايمني و آتشنشاني:

 1. مشاوره، طراحي و اجراي سيستمهاي اعلام، اطفاء و حفاظت در برابر حريق
 2. طراحي و اجراي كليه سيستمهاي پايش و مانيتورينگ و نشت­ياب گازها و بخارات
 3. تهيه و تدوين كليه دستورالعملها و آيين نامه ها و مقررات ايمني و حفاظتي
 4. تامين نيروي انساني و بهره­برداري و راهبري ايستگاه­هاي آتشنشاني و مراكز ايمني
 5. انجام كليه خدمات بازرسي هاي ايمني و شناسايي خطرات، ارزيابي ريسك و مديريت بحران
 6. شناسايي، ارزيابي و کنترل مخاطرات با بهره­گیری از تکنیک­هاي مختلف مهندسي ايمني (...HAZOP,HAZHID,WHAT IF,JSA,)
 7. مطالعات مدلهاي ارزيابي كار و زمان با محوريت سلامت فردي و ايمني تجهيزات و ماشين آلات
 8. طراحي سيستم­هاي ثبت و تجزيه تحليل حوادث، بررسي و تعيين شاحص هاي حوادث

 

خدمات محيط زيستي:

 1. ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA)
 2. شناسايي و سنجش و اندازه گيري تمامي آلاينده هاي محيط زيست
 3. سنجش و اندازه گيري پارامترهاي آلاينده هاي هوا
 4. مديريت زيست محيطي و نظارت و پايش آن (EMS,EMP)
 5. طراحي ، اجرا و نظارت پروژه هاي مربوط به تصفيه خانه هاي بهداشتي
 6. تعيين خط مشي زيست محيطي بخشهاي حرفه اي كشور
 7. مشاوره و طراحي پروژه هاي پالايش و حذف آلاينده هاي زيست محيطي از منابع آب، پساب، هوا و خاك
 8. مشاوره و اجراي پروژه هاي مرتبط با نحوه دفع، حمل و امحاء انواع زباله و پسامد هاي جامد شهري و صنعتي

 

خدمات آموزشي:

 1. انجام نياز سنجي آموزشي براي سازمانها و واحد هاي صنعتي
 2. تدوين و برنامه ريزي دوره هاي آموزشي مرتبط با نيازهاي شناسايي شده
 3. برگزاري دوره اي آموزشي بصورت عمومي و تخصصي
 4. ارزشيايي و تعيين اثر بخشي دوره اي آموزشي برگزار شده
 5. ارائه گواهينامه معتبر پايان دوره آموزشي با مجوز رسمي از مركز تحقيقات وتعليمات حفاظت فني و بهداشت كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
 6. برگزاري همايش ها و سمينارهاي آموزشي
 7. طراحي و ارئه پوسترها، بروشورها و بسته هاي آموزشي