آخرین اخبار

HOT NEWS

خدمات سلامت و ایمنی محیط زیست

خدمات ما

خدمات سلامت ، ايمني و محيط زيست (HSE):

  1. مطالعه ارزيابي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي HSE
  2. بررسي و استقرار سيستمهاي مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست HSE بر اساس استانداردهاي , OHSAS 18001 IOS 14001 , HSE-MS
  3. بررسي و توسعه فرهنگ HSE از طريق آموزشهاي مستقيم و غيرمستقيم
  4. طراحي و تدوين HSE Plan در حوزه هاي عملياتي و مجموعه پيمانكاران
  5. طراحي سيستم هاي پايش و اندازه گيري عملكرد HSE